jos55 เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง ปีการศึกษา 2559
เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ที่ โรงเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน
5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย 5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย
1เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา51842230192063.5710515560302062.76
2วังเหนือวิทยา3001021014134.69121183881834133.97
3ประชารัฐธรรมคุณ147472111984.712598551191983.60
4เตรียมอุดมศึกษาฯ2121836436375323.931132307062575323.53
5อุโมงค์วิทยาคม12497235152644.17421035150182643.38
6วชิรป่าซาง13420716563684.24962013512243683.90
7แม่ตืนวิทยา1441843925124044.05382007638524043.33
8บ้านโฮ่งรัตนวิทยา32661910181453.588591731301452.89
9บ้านแป้นพิทยาคม1379054522884.23531216724232883.55
10น้ำดิบวิทยาคม17312943423514.3312315758763514.09
11ทาขุมเงินวิทยาคาร7626171261374.1232362117311373.15
12ทุ่งหัวช้างพิทยาคม15117940983874.18561639249273873.44
13เวียงเจดีย์วิทยา7125667826251,4074.3644173011879391,4074.03
14ธีรกานท์บ้านโฮ่ง5993032629304.614413946619109304.33
15ป่าตาลบ้านธิพิทยา116129172624.3877162232624.21
16ป่าซาง94328129255583.9014821918925583.92
17แม่ทาวิทยาคม1981194112213914.182615512033573913.15
18ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน3991,0761455161,6414.1213986893871661,6412.81
19จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน2,4138335912163,3334.681,4761,40333087373,3334.26
20ห้างฉัตรวิทยา1381184035493803.69431518846523803.23
21แจ้ห่มวิทยา5194603015151,0394.4027755017923101,0394.02
22เมืองปานวิทยา209112424.0725152424.45
23เกาะคาวิทยาคม79233231104.578372819181102.98
24เถินวิทยา662568118861,3624.37497632220581,3624.18
25แม่ทะวิทยา13810217832684.36491005230372683.35
26สบปราบพิทยาคม3063639152678793.9098342189921588793.15
27เสริมงามวิทยาคม4864348543571,1054.131404452191441571,1053.24
28กิ่วลมวิทยา85763411333.50139915241333.86
29ทุ่งกว๋าววิทยาคม101631326162193.9532694438362193.11
30ทุ่งอุดมวิทยา171032110151663.5814923211171663.45
31ประชาราชวิทยา423612814.43344232814.31
32โป่งหลวงวิทยาฯ34351830141313.346111345551301.98
33เมืองปานพัฒนวิทย์11294331862634.10441115535182633.49
34เมืองมายวิทยา493810551074.133233827161072.72
35แม่สันวิทยา5131541152063.58614344852063.67
36เวียงตาลพิทยาคม4529105111003.926402316151003.06
37เวียงมอกวิทยา4251353753209223.3738914837173319223.27
38สบจางวิทยา1071011184.90295724621183.89
39บุญวาทย์วิทยาลัย1,672490101842,1944.741,0561,031861472,1944.42
40แม่เมาะวิทยา2251757441255403.992171479744355403.86
41แม่ทะพัฒนศึกษา92772820162333.9042812834482333.15
Total 11,494 8,298 1,612 555 854 22,813 4.12 6,355 9,429 3,734 1,640 1,654 22,812 3.54
ร้อยละ 50.38 36.37 7.07 2.43 3.74 100 27.86 41.33 16.37 7.19 7.25 100
หมายเหตุ
ระดับการอ่าน 5. อ่านคล่อง 4. อ่านดี 3. อ่านได้ 2. อ่านพอได้ 1. อ่านไม่ได้
ระดับการเขียน 5. เขียนคล่อง 4. เขียนดี 3. เขียนได้ 2. เขียนพอได้ 1. เขียนไม่ได้
^