เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ กิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

กิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
กิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

09 พ.ค. 2561 0 130

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสร้างความรู้จักโดยใช้กระดาษ ๖ ช่อง กิจกรรมการเขียนตาม

1
^