เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย

กิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนตเรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
กิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนตเรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

09 พ.ค. 2561 0 60

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนตเรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสร้างความรู้จักโดยใช้กระดาษ ๖ ช่อง กิจกรรมการเขียนตาม

1
^