เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ รมว.กต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ของ #กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ ที่อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7-11 พ.ค. นี้ พี่น้องประชาชนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http

หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

09 พ.ค. 2561 0 69

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐

1
^