เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ อบรมครูภาษาไทย สพม.35(ลำปาง)

อบรมครูภาษาไทย สพม.35(ลำปาง)
อบรมครูภาษาไทย สพม.35(ลำปาง)

09 พ.ค. 2561 0 365

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.เขต 35(ลำปาง) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่่อง การพัฒนาเครือข่ายบนเว็บ ณ ห้องคอม 100 อาคาร ปิ่นไผทกาญจนาภิเษก และจัด PLC ครูเป็นกลุ่มในภาคบ่าย ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณ

1
^