เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ไอทีสู่ห้องเรียนภาษาไทย

ครูภาษาไทยลำปางก้าวล้ำนำสื่อไอทีสู่ห้องเรียน
ครูภาษาไทยลำปางก้าวล้ำนำสื่อไอทีสู่ห้องเรียน

09 พ.ค. 2561 0 85

กลุ่มครูภาษาไทย จังหวัดลำปาง จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูในการนำเทคโนโลยี สื่อไอที นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล ซึ่งผลจากการอบรมและการนำตัวอย่างเสนอให้ครูที่เข้ารับการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสาน ซึ่ง

1
^